Proces leczenia

Proces leczenia

Pierwsza wizyta przeznaczona jest na przeprowadzenie badania periodontologicznego, które jak każde badanie lekarskie składa się z wywiadu, badania klinicznego oraz w razie potrzeby badań dodatkowych. Podczas wywiadu lekarz stara się uzyskać wszystkie istotne informacje odnośnie powodu zgłoszenia się pacjenta, ogólnego stanu zdrowia, nawyków higienicznych oraz jego potrzeb i oczekiwań względem terapii. W badaniu lekarz ocenia uzębienie pacjenta, prawidłowość zgryzu, higienę, skupiając się zwłaszcza na stanie tkanek otaczających ząb – przyzębiu. Zwraca szczególną uwagę na kształt, kolor, konsystencję dziąseł i błony śluzowej, obecność nieprawidłowości m.in. krwawienia dziąseł, rozchwiania zębów.
Spośród badań dodatkowych najbardziej przydatne w diagnostyce chorób przyzębia są badania radiologiczne oraz badania ogólne krwi (morfologia krwi z rozmazem, poziom glukozy).
Po przeanalizowaniu danych uzyskanych podczas pierwszej wizyty lekarz opracowuje indywidualny plan leczenia i przedstawia go pacjentowi.

Leczenie składa się z kilku etapów, począwszy od profesjonalnej higienizacji jamy ustnej
w gabinecie higieny i profilaktyki oraz nauki prawidłowego szczotkowania, aż po zabiegi chirurgiczne i utrzymanie osiągniętych wyników w fazie podtrzymującej. Nieodłącznym elementem leczenia periodontologicznego są wizyty kontrolne, przeznaczone na ocenę poziomu higieny oraz wyników leczenia.

I. Leczenie wstępne, faza higienizacyjna

Centrum Stomatologii Szpitala św. Wojciecha prowadzi kompleksową terapię swoich Pacjentów również w zakresie leczenia chorób przyzębia.

W ramach leczenia periodontologicznego z naszymi lekarzami współpracuje ściśle higienistka stomatologiczna, która prowadzi u Pacjentów szeroko rozumiane działania instruktażowe, profilaktyczne i higienizacyjne, będące w dużym stopniu elementem fazy higienizacyjnej leczenia chorób przyzębia. Dla wszystkich Pacjentów przeprowadzane są na miejscu specjalistyczne instruktaże higieniczne dostosowane do potrzeb Pacjentów. W ramach tych działań Pacjent instruowany jest na temat wszystkich niedociągnięć i problemów dotyczących codziennego dbania o higienę jamy ustnej i otrzymuje indywidualnie dobrany zestaw
do profilaktyki higienicznej w domu. Na miejscu dodatkowo pacjent może zaopatrzyć się
w wszelkiego rodzaju artykuły do higieny jamy ustnej.

Celem fazy higienizacyjnej jest usunięcie przyczyny infekcji (osadzającej się na zębach i dziąsłach bakteryjnej płytki nazębnej) i stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia dalszych zabiegów leczniczych poprzez uzyskanie prawidłowego wskaźnika higieny jamy ustnej (API: wskaźnik obecności płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych) oraz niskiego wskaźnika stanu zapalnego dziąseł (PBI: wskaźnik krwawienia brodawek międzyzębowych).
Aby to osiągnąć przeprowadzamy w Centrum Stomatologii Szpitala św. Wojciecha dokładną diagnostykę stanu przyzębia, instruktaż dotyczący codziennej domowej higieny jamy ustnej, skaling, czyli powtarzane zabiegi profesjonalnego usuwania złogów nazębnych (płytki i kamienia nazębnego) nad i poddziąsłowych, których efektem jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni zębów, zmotywowanie Pacjenta do szczególnej dbałości o higienę jamy ustnej.
Czynności te przeprowadza dyplomowana higienistka stomatologiczna najczęściej na 2-3 wizytach. Celem tego etapu jest zwiększenie świadomości Pacjenta o chorobie i zmobilizowanie go do współpracy.

Sukces leczenia przyzębia w dużej mierze uwarunkowany jest zaangażowaniem
i współpracą ze strony Pacjenta, dlatego działania higienizacyjne i instruktażowe są bardzo ważne na każdym etapie leczenia przyzębia. Wszystkie późniejsze aspekty leczenia omawiane są
z Pacjentem po przeprowadzeniu fazy higienizacyjnej.

W fazie tej usuwane są w ramach działań lekarza zęby o złym rokowaniu (np. bardzo rozchwiane), wykonuje się również korektę nieprawidłowych wypełnień i uzupełnień protetycznych. Liczba wizyt w leczeniu początkowym zależy od stanu przyzębia i stopnia współpracy Pacjenta, który powinien zrozumieć, że uzyskanie poprawy zależy w dużym stopniu od zabiegów higienicznych wykonywanych przez niego osobiście.

Przy braku współpracy i motywacji do leczenia ze strony chorego, a także przy niewłaściwej higienie jamy ustnej rokowanie nie jest dobre, stąd bezcelowe są dalsze zabiegi terapeutyczne. Leczenie w takich warunkach można uznać za „syzyfową pracę”.

II. Faza właściwa

Faza właściwa leczenia obejmuje tzw. leczenie niechirurgiczne (skaling głęboki poddziąsłowy, farmakoterapię – podanie antybiotyku, analizę i korektę zgryzu, unieruchomienie stałe lub czasowe zębów) oraz ewentualne zabiegi chirurgiczne (stąd czasem nazywana jest fazą chirurgiczną).

Scaling głęboki polega na ręcznym usuwaniu specjalistycznymi narzędziami (kiretami) kamienia poddziąsłowego oraz zakażonego cementu z powierzchni korzeni w połączeniu
z polerowaniem (wygładzeniem) korzeni zębów. Pozwala to na oczyszczenie zakażonych powierzchni i regenerację dziąsła dzięki eliminacji „złych bakterii” oraz ma na celu zapobiec ich ponownej kolonizacji dzięki czemu spłyca się kieszonka przyzębna. Sześć miesięcy do jednego roku to czas, który potrzebują nowe włókna przyczepu dziąsła, aby stały się bardziej odporne na zakażenia bakteryjne.
Prawidłowa higiena jamy ustnej oraz profesjonalnie wykonany skaling z opracowaniem powierzchni korzeni (tzw. mechanoterapia) stanowią fundament warunkujący osiągnięcie sukcesu w walce z chorobą przyzębia. Bardzo często wykonanie tego zabiegu usuwa problem albo znacznie zmniejsza stan chorobowy.
Leczenie chirurgiczne dotyczy Pacjentów, u których choroba jest bardzo zaawansowana lub leczenie niechirurgiczne nie przyniosło wystarczającej poprawy.
Zabiegi w chirurgii periodontologicznej dzieli się na resekcyjne (usuwanie chorobowo zmienionych tkanek) i regeneracyjne (odbudowa zniszczonych tkanek twardych – tzw. defektów kostnych zmierzająca do odnowienia podparcia kostnego zębów i odbudowa tkanek miękkich).
Najczęściej są to tzw. zabiegi płatowe polegające na dokładnym oczyszczeniu głębszych kieszonek przyzębnych pod kontrolą wzroku. Są one wykonywane w znieczuleniu. Zabieg płatowy wspomagany farmakologicznie umożliwia optymalne leczenie kieszonek przyzębnych znacznie redukując ilość bakterii w kieszonkach.

W tej fazie Pacjentowi proponuje się również rozwiązania protetyczne uzupełniające utracone zęby i poprawiające estetykę (implanty, korony, mosty, licówki, protezy zatrzaskowe i inne).

III. Faza podtrzymująca, tzw. „recall”

Następuje po właściwym leczeniu periodontologicznym i ma na celu długoletnie zachowanie stanu tkanek przyzębia osiągniętego w wyniku poprzednich faz leczenia. Obejmuje ona systematyczne wizyty kontrolne, celem utrzymania i monitorowania uzyskanej poprawy oraz niedopuszczenia do powrotu procesu zapalnego.

Po leczeniu periodontologicznym pacjent wchodzi w okres leczenia podtrzymującego.
Jest to systematyczne postępowanie profilaktyczne dążące do utrzymania wyników leczenia.
Zazwyczaj powinna prowadzić je higienistka. Dzięki systematycznym zabiegom oczyszczania płytki nazębnej i kontroli stanu przyzębia istnieje duża szansa na zatrzymanie postępu
choroby.
Każda wizyta kończy się rozmową z pacjentem na temat aktualnego stanu dziąseł, przyzębia
i stopnia utrzymania higieny jamy ustnej. W razie potrzeby higienistka powtarza instruktaż jamy ustnej, a nawet ćwiczy z pacjentem oczyszczanie powierzchni, na których zalega płytka.

Częstość wizyt kontrolnych jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stanu higieny jamy ustnej oraz zaawansowania stanu chorobowego. Wizyty u higienistki ustala się początkowo raz na 3 miesiące. Odstępy mogą być zwiększane, ale tylko w wyniku zdecydowanie dobrej higieny. Kolejne wizyty powinny być realizowane w odstępach 4-6 miesięcy – mają one na celu sprawdzanie czy powtarzają się jest krwawienia z dziąseł. co 6-12 miesięcy sprawdzana jest głębokość kieszonek przyzębnych, warunki zgryzowe oraz ubytki próchnicowe, co 2-3 lata lekarz dentysta zaleca kontrolę radiologiczną prosząc o wykonanie zdjęcia pantomograficznego.

Skuteczne wykonywanie domowych zabiegów higienicznych stanowi czynnik decydujący o trwałym powodzeniu leczenia.

Leczenie chorób przyzębia nie jest łatwe. Sukces w leczeniu zależy od zaangażowania i zmotywowania pacjenta do walki z chorobą. Nawet wizyty w odstępie trzech miesięcy nie dadzą należytego efektu, jeżeli pacjent nie będzie dbał o higienę jamy ustnej. Każdy Pacjent leczony periodontologicznie musi mieć świadomość, że cierpi na chorobę przewlekłą i tylko dzięki systematycznemu i ciągłemu leczeniu możliwe jest jej zwalczenie. Dlatego leczenie choroby przyzębia trwa dopóki Pacjent ma własne zęby.

Specjalistyczne leczenie periodontologiczne pozwala zatrzymać postęp choroby oraz ułatwia utrzymanie optymalnej higieny jamy ustnej. Regularne wizyty u specjalisty periodontologa pomagają trwale zatrzymać dalszy rozwój choroby.

Korzyści z leczenia periodontologicznego:

 • zdrowe i mocne zęby,
 • zapobieganie wypadaniu zębów (eliminacja protez, braków zębowych),
 • brak stanów zapalnych dziąseł,
 • brak krwawienia i nieświeżego oddechu w ustach,
 • zapobieganie chorobom ogólnoustrojowym takim jak: zmiany miażdżycowe, choroby serca, zawały, choroby płuc.

Skuteczność leczenia

Rokowanie w chorobach przyzębia uzależnione jest od wielu czynników, ale wśród najważniejszych należy wymienić stopień zaawansowania choroby oraz motywację i chęć do współpracy w jej leczeniu ze strony Pacjenta. To właśnie dlatego tak ważne jest możliwie wczesne zdiagnozowanie problemu i rozpoczęcie terapii.

 

Dysponując nowoczesnymi metodami leczenia, o potwierdzonej klinicznie i w badaniach naukowych skuteczności, możemy pomóc Pacjentom z periodontitis zatrzymać postęp choroby, a często również odtworzyć zniszczone w jej przebiegu tkanki.

Korzyści z leczenia periodontologicznego: 

 • eliminacja stanów zapalnych dziąseł,
 • zapobieganie wypadaniu zębów,
 • ustąpienie krwawienia,
 • świeży oddech,
 • zapobieganie chorobom ogólnoustrojowym.

Wszystkie choroby przyzębia można wyleczyć. W żadnym razie nie należy ich bagatelizować, gdyż może to doprowadzić do rozwoju choroby, a w konsekwencji nawet utraty zębów.

Po zakończeniu leczenia pacjent może cieszyć się zdrowymi tkankami otaczającymi zęby, a co za tym idzie zdrowymi zębami. Dzięki temu można pozbyć się dyskomfortu związanego
z chorobą przyzębia, ale przede wszystkim udaje się uratować zęby i uniknąć protezy. Pacjent będzie mógł bez obaw spożywać twarde pokarmy.

Nasi specjaliści Stomatologia

poznaj naszych specjalistów >

Cennik Stomatologia

przejdź do cennika >

Umów się na wizytę

616233111

Wielkopolskie Centrum Medyczne
Sp z o.o.

ul. Bolesława Krzywoustego 114
61-144 Poznań

Godziny pracy Szpitala:

pon.-pt. 8:00 – 20:00
sob. 8:00 – 14:00

Skontaktuj się z nami, by umówić wizytę lub dowiedzieć się więcej!

Zadzwoń do nas! 616233111

Napisz do nas  Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Szpital św. Wojciecha kontaktował się z tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.

  Jeżeli nie chcesz wysyłać wiadomości, tylko od razu zarejestrować wizytę online, kliknij tutaj:


  E-rejestracja