Gabinet optometryczny

Gabinet Optometryczny

„Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.” (Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki)
Gabinet optometryczny funkcjonuje w celu:

 • identyfikacji problemu pacjenta związanego z nieostrym widzeniem,
 • przeprowadzenia analizy oczekiwań pacjenta w związku z korekcją wady wzroku,
  'określenia potrzeb pacjenta dotyczących ostrości wzroku związanych z wykonywaną pracą, hobby,
 • zdiagnozowania zaburzeń widzenia oraz zaproponowania najlepszego sposobu skorygowania wady refrakcji pacjenta.

Gabinet optometryczny działa przy gabinecie okulistycznym. Procedury pomiarowe wykorzystywane podczas badania dobierane są
w oparciu o standardy ustalone przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz American Optometric Association. W ich zakres wchodzi:

 • pomiar ostrości wzroku pacjenta,
 • keratometria,
 • tonometria bezdotykowa,
 • pomiar wady refrakcji pacjenta (refrakcja przedmiotowa),
 • pomiar wady refrakcji pacjenta (refrakcja podmiotowa),
 • pomiar najlepszej możliwej do osiągnięcia ostrości wzroku,
 • dobór mocy soczewek okularowych do dali, bliży oraz, w razie potrzeby, do odległości pośrednich,
 • badanie aspektów widzenia obuocznego oraz ruchów oczu,
 • badanie przedniego odcinka gałki ocznej.

W przypadku podejrzenia występowania u pacjenta chorób oczu lub innych jednostek chorobowych optometrysta sugeruje dalsze postępowanie i kieruje na odpowiednią konsultację specjalistyczną.

Dobór soczewek kontaktowych.

Dobór soczewek kontaktowych przeprowadzany jest w trzech następujących etapach (na 2 – 3 wizytach w gabinecie optometrycznym):

 • pełne badanie optometryczne, w wyniku którego pacjent może zostać zakwalifikowany jako kandydat na użytkownika soczewek kontaktowych,
 • pierwsza aplikacja soczewek kontaktowych połączona z nauką ich zakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji,
 • wizyta kontrolna oraz przepisanie docelowych parametrów soczewek kontaktowych.


Korzyści wynikające z noszenia soczewek kontaktowych:

 • bardziej naturalny obraz powstający na siatkówce,
 • większe pole widzenia,
 • większa swoboda ruchu,
 • poprawa komfortu podczas uprawiania sportów,
 • poprawa jakości życia,
 • brak konieczności ciągłego noszenia korekcji okularowej.

Sukces w noszeniu soczewek kontaktowych można odnieść jedynie w przypadku bezwzględnego stosowania się do zaleceń specjalisty.

Nasi specjaliści

godziny przyjęć

mgr Anna Chomicka

Poniedziałek 16:30-19:00
Piątek 16:30 - 20:00

dr Katarzyna Krysztofiak

wybrane dni

Patrycja Stawik
mgr Jagoda Kuberka
mgr Magdalena Sak

cennik

Gabinet optometryczny

Ogólna konsultacja optometryczna

220 zł

Dobór miękkich soczewek kontaktowych (2 wizyty: pierwsza wizyta - dobór parametrów; druga wizyta - aplikacyjna)

350 zł

Każda kolejna kontrola po soczewkach kontaktowych

130 zł

Dobór korekcji pryzmatycznej i zaplanowanie treningu wzrokowego.

300 zł

Konsultacja optometryczna okołochirurgiczna - wizyta obejmuje oszacowanie najlepszej możliwej do skorygowania ostrości wzroku, wyznaczenie aktualnej wady wzroku, uzupełnienie badań kwalifikacyjnych do zabiegów chirurgicznych, monitoring wady wzroku po zabiegach refrakcyjnych.

270 zł

Badanie optometryczne dziecka uzupełniające po badaniu okulistycznym

160 zł

rejestracja

rejestracja telefoniczna

616233111

Rejestracja e-mailowa

rejestracja@szpitalswwojciecha.pl

Wielkopolskie Centrum Medyczne
Sp z o.o.

ul. Bolesława Krzywoustego 114
61-144 Poznań

Godziny pracy Szpitala:

pon.-pt. 8:00 – 20:00
sob. 8:00 – 14:00

Skontaktuj się z nami, by umówić wizytę lub dowiedzieć się więcej!

Zadzwoń do nas! 616233111

Napisz do nas  Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Szpital św. Wojciecha kontaktował się z tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.

  Jeżeli nie chcesz wysyłać wiadomości, tylko od razu zarejestrować wizytę online, kliknij tutaj:


  E-rejestracja