Zabieg implantacji

Zabieg implantacji

Implantacja wszczepu w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem mało inwazyjnym. Z tego tez względu przeprowadza się ją
w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym, czyli takim, w jakim usuwa się zęby. Pragniemy zarekomendować zabieg wprowadzenia implantu bądź implantów w sedacji. Dzięki zastosowaniu sedacji Pacjent jest spokojny. Wszystko za sprawą podania odpowiedniego środka farmakologicznego, w celu zmniejszenia  aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Charakterystyczne jest to, że Pacjent ma aktywną świadomość, choć często ograniczoną. Jest senny i jednocześnie przestaje czuć napięcie i niepokój. Sedacja ma wpływ na cenę całej procedury implantacji. Duża część Pacjentów decyduje się na nią ze względu na duży komfort w czasie zabiegu.

Zabieg wprowadzenia implantów, jak również wszystkie pozostałe zabiegi stomatologiczne wykonywane w naszym Centrum Stomatologii są zabiegami bezbolesnymi.

Implantacja odbywa się w warunkach pełnej aseptyki i sterylności. Wszczepienie implantu polega na przygotowaniu łoża pod wszczep
i następnie wprowadzeniu w to miejsce wszczepu. Miejsce pod implant przygotowywane jest przez dedykowane do tego wiertła chirurgiczne, odpowiednie dla danego systemu implantologicznego.

Po wykonaniu otworu (idealnie odpowiadającego rozmiarowi implantu), zostaje do niego wprowadzony implant z siłą zapewniającą odpowiednią stabilizację. Zabieg trwa około 20-30 minut. W trakcie zabiegu, jak również po jego zakończeniu Pacjent nie odczuwa bólu.

Zabieg przeprowadzany jest na kilka sposobów, w zależności od warunków występujących w jamie ustnej Pacjenta. O wyborze metody decyduje lekarz podczas konsultacji i za wyrażeniem zgody przez Pacjenta.

Implantacja jednoetapowa

Po wprowadzeniu implantu, zaopatruje się go w śrubę gojącą, tzw. healing. Śruba ta wystaje ponad dziąsło, które jest do niej przyciągnięte
i stabilizowane za pomocą szwów chirurgicznych. Szwy usuwane są po 7-10 dniach. Metoda ta eliminuje konieczność dodatkowego zabiegu, jakim jest odsłonięcie implantu( występuje w przypadku implantacji dwuetapowej). Wymaga od Pacjenta restrykcyjnego przestrzegania zasad dbania o higienę jamy ustnej.

Implantacja dwuetapowa

I etap to wprowadzenie implantu, przykręcenie śruby zamykającej i zaszycie nad nim dziąsła. Na tym etapie nic nie wystaje ponad powierzchnię dziąsła. Szwy usuwane są po 7-10 dniach (istnieje też możliwość założenia szwów samorozpuszczalnych). Przez kolejne 4- 6 miesięcy następuje proces oseointegracji, a więc wgajania się implantu i integrowania z kością Pacjenta.

II etap to odsłonięcie wprowadzonego wszczepu i zastąpienie śruby zamykającej śrubą gojącą. Po założeniu śruby gojącej, przez okres 2-3 tygodni, dziąsło wokół niej kształtuje się na wzór naturalnego wyrostka zębodołowego. Proces ten umożliwia osadzenie brakującego zęba w taki sposób, by był on identyczny, jak ząb naturalny. Dziąsła wbrew powszechnej opinii odgrywają w tej kwestii bardzo ważną rolę.

Implantacja natychmiastowa

Implant zostaje wprowadzony bezpośrednio po usunięciu zęba. Metoda ta jest obarczona dość dużym ryzykiem braku oseointegracji, jak również brakiem przewidywalności końcowego efektu estetycznego. Warunkiem przeprowadzenia takiego zabiegu jest brak stanu zapalnego usuwanego zęba. Idealne warunki są wtedy, kiedy można zastosować implant o średnicy mniejszej niż utracony ząb, gdyż to pozwala na perfekcyjne przygotowanie łoża pod implant. Często niezbędne jest zastosowanie biomateriałów (sztucznej kości , membran).

Implantacja wczesna

Implant zostaje wprowadzony po 8-12 tygodniach od usunięcia zęba. Po 2-3 miesiącach od usunięcia zęba, w miejscu po nim, dzięki regeneracji powstaje nowa kość. Wygojeniu ulegają też ewentualne stany zapalne wcześniej obecne. Jest to dobry moment na zastąpienie utraconego zęba implantem, ponieważ nie nastąpił jeszcze duży zanik kości, a miejsce po usuniętym zębie pokryło się całkowicie błoną śluzową.

Implantacja poźna

Implant zostaje wprowadzony w czasie dłuższym niż 3 miesiące od usunięcia zęba. Po 3 miesiącach od usunięcia zęba warunki kostne mogą znacznie się pogorszyć ze względu na postępowanie zaniku bezzębnego wyrostka w wymiarze pionowym i poziomym. Im dłuższy jest czas od usunięcia zęba, tym zanik jest większy. W takiej sytuacji często niezbędne jest odtworzenie brakującej kości przy pomocy biomateriałów (sztuczna kość, membrana). Marka biomateriału nie pozostaje bez znaczenia. Nasz wybór padł na biomateriały firmy Geistlich ze względu na szeroko zakrojone badania naukowe nad ich skutecznością.

Po zabiegu

By implanty mogły się przyjąć, musi zajść proces oseointegracji. Trwa on zwykle od 3 do 6 miesięcy. W żuchwie nawet krócej (od 2 do 4 m-cy). By proces ten przebiegał prawidłowo, niezbędne jest dbanie o odpowiednią higienę jamy ustnej. Bardzo ważne jest, by w obrębie jamy ustnej nie powstał stan zapalny, który może zaburzyć proces oseointegracji. Pacjent musi przestrzegać następujących zaleceń:

Zalecenia

Zalecenia dotyczące dnia zabiegu:

 • Pacjent trzyma zagryziony tampon minimum godzinę po zabiegu oraz wstrzymuje się od spożywania pokarmów i płynów.
 • Okolicę implantowaną Pacjent okłada lodem do późnych godzin wieczornych (również dnia następnego i w razie narastającego obrzęku dnia kolejnego).Obrzęk może narastać do trzech dni po zabiegu. W tym czasie należy wstrzymać się od picia i jedzenia ciepłych pokarmów na rzecz chłodnych i miękkich.
 • Można po około 2 godzinach po zabiegu wychładzać jamę ustną ssąc kostkę lodu (niekoniecznie).
 • Zabrania się palenia tytoniu przez okres 7 dni po implantacji, gdyż związki w nim zawarte opóźniają proces gojenia.
  W kolejnych dniach zaleca się ograniczenia palenia do maksymalnie 11 szt. papierosów na dobę.
 • Należy delikatnie szczotkować zęby miękką szczoteczką, minimum dwa razy na dobę, omijając implantowane miejsce.
  Od 2. doby po zabiegu przez 7-10 dni należy 2 razy dziennie, po umyciu zębów, delikatnie płukać usta preparatem
  z chlorheksydyną (wg zaleceń).
  Uwaga, niektóre preparaty wymagają rozcieńczenia. Związki zawarte w płukance przyspieszają proces gojenia.
 • Przez około 4 tygodnie nie wolno gryźć okolicą implantowaną twardych pokarmów.
 • W przypadku dużych zabiegów mogą pojawić się czasowe odbarwienia skóry i zasinienia (siniaki), które znikną w ciągu kilku kolejnych dni, a które są objawem gojenia się tkanek.
 • W przypadku implantów obciążanych natychmiastowo uzupełnieniem protetycznym lub implantów zabezpieczonych śrubami gojącymi,nie wolno gryźć przez cały okres wgajania (4-6 miesięcy/według zaleceń)

Dalsze zalecenia

 • Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, po 7-10 dniach należy zgłosić się do gabinetu celem usunięcia szwów.
 • Implanty zaszyte (nieobciążone) należy po okresie wgajania (3-6 miesięcy/według zaleceń) odsłonić.

Our specialistsDentistry

poznaj naszych specjalistów >

Price listDentistry

przejdź do cennika >

Make an appointment

+48 61 62 33 495

Wielkopolskie Centrum Medyczne
Sp z o.o. S.K.A

st. Bolesława Krzywoustego 114
61-144 Poznań, POLAND

Hospital hours:

Mon-Fri 8:00 – 20:00
Sat 8:00 – 16:00

Contact us to arrange a visit or to learn more!

Call us! +48 61 62 33 111

Write to us

  By sending a message, you agree that the St. Adalbert's Hospital would contact with you by phone or e-mail and you declare that you have read the Privacy Policy.


  close button Powered by Medidesk
  For more information
  leave your number,
  I'll call you back.

   Please leave your number.
   We'll call you back.!
   E-rejestracja