Plastyka nosa – co musisz wiedzieć, jeżeli rozważasz zabieg


Zastanawiasz się nad plastyką nosa? Oto 10 rzeczy, które chciałaś wiedzieć, ale bałaś się zapytać. My się nie baliśmy i zapytaliśmy o nie Szymona Rzekieckiego, specjalistę chirurgii plastycznej w Szpitalu św. Wojciecha, którego największą zawodową pasją jest chirurgia plastyczna nosa.

Panie doktorze, podstawowe pytanie: jakie są najczęstsze powody, dla których pacjenci decydują się na plastykę nosa?

Zwykle chęć zmiany kształtu nosa na bardziej „estetyczny”- najczęściej na zabieg zgłaszają się pacjenci z nosami garbatymi, długimi, z szerokim lub opadającym koniuszkiem nosa, z szerokimi skrzydełkami nosa,  z asymetrią i skrzywieniem nosa, nierównościami. Istotną grupę stanowią również pacjenci po przebytych urazach nosa, którzy chcą powrócić do swojego naturalnego nosa.

Jak zatem wygląda kwalifikacja do zabiegu plastyki nosa?

Kluczowa jest konsultacja przedoperacyjna – dokładne omówienie i analiza oczekiwań pacjenta, przedstawienie zakresu możliwych zmian. W części przypadków przed operacją konieczne jest wykonanie badania obrazowego np. tomografii komputerowej. Po zabraniu wszystkich informacji ustalany jest plan leczenia operacyjnego.

I co dalej? Czy pacjent może sobie wybrać, jaki chce się mieć nos? Czyj nos jest najczęściej stawiany jako przykład?

Zakres zmian jest ustalany indywidualnie po konsultacji. Wspólnie z pacjentem ustalane są możliwe do realizacji cele operacji – najczęściej skrócenie nosa, zmniejszenie nosa, usunięcie garbu nosa, podniesienie i zwężenie koniuszka nosa, korekcja kształtu i ustawienia koniuszka,  wyprostowanie nosa, wyrównanie nierówności,  a w przypadkach pourazowych odtworzenie szkieletu nosa z przeszczepów chrząstek. Zakres możliwych zmian, które są ustalane z pacjentem jest bardzo szeroki. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie – nie kierujemy się przykładowym nosem znanej osoby – cele dobieramy indywidualnie.

Wiemy, że chirurgia plastyczna nieustannie się rozwija. Jakie są najnowsze techniki chirurgiczne stosowane przy plastyce nosa? 

W ostatnich latach obserwuje się bardzo duży postęp w chirurgii plastycznej nosa. Nowe obserwacje i badania anatomiczne pozwoliły na opracowanie technik bardziej precyzyjnych, pozwalających na wprowadzanie bardziej precyzyjnych zmian. istotnym przełomem jest wprowadzenie techniki piezoelektrycznej do cięcia i modelowania kości – metoda, która pozwala na bardzo precyzyjne i oszczędzające kształtowanie kości nosa. Większa precyzja pozwala na uzyskanie lepszych wyników w porównaniu do metod klasycznych takich jak osteotomia („łamanie kości” z wykorzystaniem dłut).

No dobrze, a jak długo trwa typowy proces rekonwalescencji po takim zabiegu?

Wczesny okres pooperacyjny to pierwszy tydzień – do 2 tygodni, do czasu usunięcia szwów i opatrunków stabilizujących. Powrót do aktywności czy pracy zawodowej zależy jest od zakresu zabiegu i rodzaju aktywności. Należy jednak podkreślić, że proces gojenia i kształtowania nosa po operacji trwa minimum 6 miesięcy – dopiero po tym okresie możemy oceniać efekt operacji.

Co z ryzykiem? Czy plastyka nosa może mieć wpływ na funkcje oddechowe pacjenta?

Po zabiegu nie powinno się obserwować pogorszenia drożności nosa. Przed zabiegiem zawsze analizuje się drożność nosa, w przypadkach skrzywień przegrody nosa podczas zabiegu wykonuje się jednoczasową korekcję przegrody nosa, ewentualnie plastykę małżowin nosowych, w przypadkach niewydolność zastawek nosa również wykonuje się korekcję. W efekcie po operacji funkcje oddechowe powinny się poprawić.

A węch? Czy taka operacja ma wpływ na ten zmysł?

Nie powinna mieć

Czy taki zabieg jest dla każdego, czy też istnieją ograniczenia wiekowe lub zdrowotne, które mogą dyskwalifikować pacjenta z poddania się operacji plastycznej nosa?

Pacjent powinien być w optymalnym stanie zdrowia, przeciwskazaniem są na pewno nieleczone lub nieskutecznie leczone choroby przewlekłe np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi. Nie ma jednoznacznych ograniczeń wiekowych – wszystko zależy od stanu zdrowia i oceny przedoperacyjnej

Jakie są najczęstsze obawy pacjentów przed plastyką nosa, i jak można im zaradzić?

Każdy pacjent i każdy przypadek jest inny. Moim zdaniem podstawa to uczciwa konsultacja przedoperacyjna, na której pacjent może wyrazić wszystkie swoje obawy i wątpliwości.